Pyritt - en populær healing stein

Navnet pyritt betyr ild eller gnist fordi mineralet tidligere ble brukt til å slå ild. Pyritt er bygget opp av svovel og jern, og kalles ofte for svovelkis. Mineralet ser ut som gull og danner ofte vakre terningformede eller rundaktige krystaller med 12 femktantede flater.

Pyritt blir mye brukt i healing, og står for udødlighet og beskytter mot negative påvirkninger. Den er en veldig god healing stein, som tar opp den universelle energien, gir kroppen næring og fornyet energi. Den gir deg følelsesmessig trygghet. Pyritt vil beskytte deg mot virus og bakterier

Pyritt kubus står for selverkjennelse, og virker som et speil som gir deg nytt syn på deg selv. Steinen hjelper med å fnne frem til våre glemte og skjulte hemmeligheter fra underbevisstheten og lar oss jobbe med dem for finne løsninger. Styrker beinbygning og skjellet, hjelper oss med sammensetning og fornyelsen av celler. Kan brukes ved behandling av bronkitt, lungebetennelse, slim i lunger, allergi og anoreksi. Hjelper med å finne symptomer og årsak til sykdom.

Stjernetegn: løven. Chakra: rot, hara og hals.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar